Προϊόντα & Λύσεις MRI

Για το περιβάλλον μαγνητικών τομογράφων που απαιτούνται ειδικά αντι-μαγνητικά όργανα και συσκευές, στη NIVACO διαθέτουμε μια σειρά από προϊόντα υψηλής ποιότητας και λειτουργικότητας.

  • Όργανα και Συσκευές
  • Φορεία και καρέκλες για Μεταφορά Ασθενών
  • Συσκευές Ασφαλείας
  • Ειδικά Εξαρτήματα και εργαλεία