Μπαταρίες Ιατρικών Εφαρμογών

Η εταιρία μας έχει υιοθετήσει ενοποιημένο Σύστημα Διαχείρισης σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα ISO 9001:2015, ISO 13485:2016 καθώς επίσης και την Υπουργική Απόφαση Αρ. ΔΥ8δ/Γ.Π. οικ./1348.

H VLAD με την τεχνογνωσία της στον τομέα της αυτόνομης ενέργειας, αποτελεί το σημείο αναφοράς στη Γαλλία για ιατρικές και βιομηχανικές μπαταρίες. Η τεχνογνωσία και η ποιότητα των προϊόντων της, αναγνωρίζονται παγκοσμίως, με περισσότερες από 75 χώρες συνεργασίας. Η NIVACO μετρά με την εταιρία VLAD πάνω από 5 χρόνια συνεργασίας.