Εξαρτήματα Καρδιογράφων & Μόνιτορ

Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία από καλώδια και ηλεκτρόδια για τους περισσότερους τύπους καρδιογράφων και μόνιτορ:

  • Καλώδια Ηλεκτροκαρδιογράφων
  • Καλώδια ECG Monitoring
  • Ηλεκτρόδια