Είδη EKG / ECG

Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία από καλώδια και ηλεκτρόδια για τους περισσότερους τύπους καρδιογράφων και μόνιτορ:

  • Καλώδια Καρδιογράφων
  • Καλώδια Monitoring
  • Ηλεκτρόδια- Απολήξεις
  • Συμπληρωματικά Εξαρτήματα