Αισθητήρες

α. Αισθητήρες Κορεσμού Οξυγόνου

Για την μέτρηση του κορεσμού οξυγόνου σε μονάδες εντατικής θεραπείας, χειρουργεία και θερμοκοιτίδες διαθέτουμε πλήρη σειρά αισθητήρων κορεσμού οξυγόνου, πολλαπλών χρήσεων και μίας χρήσεως, όλων των κατασκευαστών για χρήση σε νεογνά, βρέφη, παιδιά και ενήλικες.

Η εταιρεία μας διαθέτει και πλήρη σειρά ενδιάμεσων καλωδίων και προεκτάσεων οξυμετρίας

β. Αισθητήρες Μέτρησης Θερμοκρασίας

Για την ηλεκτρονική μέτρηση της θερμοκρασίας σε μονάδες εντατικής θεραπείας, χειρουργεία και θερμοκοιτίδες διαθέτουμε πλήρη σειρά αισθητήρων θερμοκρασίας (probes): πολλαπλών χρήσεων, μιας χρήσης, ορθού/οισοφάγου, δέρματος, όλων των κατασκευαστών.

γ. Αισθητήρες Οξυγονομετρίας

Για τη μέτρηση της παροχής οξυγόνου στον ασθενή σε αναπνευστήρες, αναισθησιολογικά μηχανήματα και στο εσωτερικό των θερμοκοιτίδων, η NIVACO διαθέτει την πλήρη σειρά για κάθε τύπο μηχανήματος. 

δ. Αισθητήρες Ροής

Για τον έλεγχο της ροής οξυγόνου στον ασθενή σε αναπνευστήρες, αναισθησιολογικά μηχανήματα, η εταιρεία NIVACO διαθέτει αισθητήρες ροής για επιλεγμένους κατασκευαστές μηχανημάτων.