Κρεμάστρες

Επιτοίχια κρεμάστρα 3 θέσεων

 • Επιτοίχια κρεμάστρα ποδιών ακτινοπροστασίας, 3 θέσεων
 • Περιστρεφόμενα στηρίγματα
 • Κατασκευασμένο με επικάλυψη από ατσάλι

Επιτοίχια κρεμάστρα 5 και 10 θέσεων

 • Επιτοίχιες κρεμάστρες ποδιών ακτινοπροστασίας 5 και 10 θέσεων
 • Περιστρεφόμενα στηρίγματα
 • Κατασκευασμένο με επικάλυψη από ατσάλι

Τροχήλατη κρεμάστρα 6 θέσεων

 • Τροχήλατη κρεμάστρα ποδιών ακτινοπροστασίας 6 θέσεων
 • Περιστρεφόμενα στηρίγματα
 • Κάστορες (ροδάκια) που κλειδώνουν για επίπλεον ασφάλεια
 • Κατασκευασμένο με επικάλυψη από ατσάλι

Τροχήλατες κρεμάστρες 6 και 11 θέσεων

 • Τροχήλατη κρεμάστρα ποδιών ακτινοπροστασίας 6 και 11 θέσεων
 • Περιστρεφόμενα στηρίγματα
 • Ροδάκια με φρένο για μεγαλύτερη ασφάλεια
 • Κατασκευασμένο με επικάλυψη από ατσάλι

Τροχήλατο σύστημα ανάρτησης ποδιών

 • Αποθηκεύει έως και 10 ποδιές, σε αυτόνομες μεταλλικές κρεμάστρες
 • Ροδάκια με φρένο για μεγαλύτερη ασφάλεια
 • Κατασκευασμένο με επικάλυψη από ατσάλι