Κρεμάστρες

Επιτοίχια κρεμάστρα τριών θέσεων

 • Επιτοίχια κρεμάστρα ποδιών ακτινοπροστασίας, 3 θέσεων
 • Περιστρεφόμενα στηρίγματα
 • Κατασκευασμένο με επικάλυψη από ατσάλι

Επιτοίχια κρεμάστρα έξι θέσεων

 • Επιτοίχια κρεμάστρα ποδιών ακτινοπροστασίας 6 θέσεων
 • Περιστρεφόμενα στηρίγματα
 • Κατασκευασμένο με επικάλυψη από ατσάλι

Τροχήλατη κρεμάστρα έξι (6) θέσεων

 • Τροχήλατη κρεμάστρα ποδιών ακτινοπροστασίας 6 θέσεων
 • Περιστρεφόμενα στηρίγματα
 • Κάστορες (ροδάκια) που κλειδώνουν για επίπλεον ασφάλεια
 • Κατασκευασμένο με επικάλυψη από ατσάλι

Τροχήλατη κρεμάστρα δέκα (10) θέσεων

Καθώς έχετε επενδύσει σε μία ατομική προστατευτική ποδιά, είναι σημαντικό να συντηρείται σωστά, ώστε να επιτυγχάνεται η μέγιστη διάρκεια ζωής. Με την ευελιξία μιας κινητής κρεμάστρας , όλα τα σετ προστατευτικών ενδυμάτων μπορούν εύκολα να αποθηκευτούν με τον κατάλληλο τρόπο. Όλες οι φορητές κρεμάστρες amray έχουν σχεδιαστεί για να μετακινούνται εύκολα με ή χωρίς κρεμασμένα ρούχα.

 • Τροχήλατη κρεμάστρα ποδιών ακτινοπροστασίας 10 θέσεων
 • Περιστρεφόμενα στηρίγματα
 • Ροδάκια με φρένο για μεγαλύτερη ασφάλεια
 • Κατασκευασμένο με επικάλυψη από ατσάλι

Τροχήλατη κρεμάστρα δέκα (10) θέσεων

 • Τροχήλατη κρεμάστρα ποδιών ακτινοπροστασίας 10 θέσεων
 • Περιστρεφόμενα στηρίγματα
 • Ροδάκια με φρένο για μεγαλύτερη ασφάλεια
 • Κατασκευασμένο με επικάλυψη από ατσάλι

Τροχήλατη κρεμάστρα πέντε (5) θέσεων

 • Αποθηκεύει έως και 5 ποδιές, οι οποίες μπορεί να είναι συνδιασμός ποδιών 2 τεμαχίων, όπως φούστα-γιλέκο, ή μονοκόμματη ποδιά
 • Ροδάκια με φρένο για μεγαλύτερη ασφάλεια
 • Κατασκευασμένο με επικάλυψη από ατσάλι