Στη NIVACO διαθέτουμε ποδιές ακτινοπροστασίας για την κάλυψη μέρους ή όλου του σώματος του ατόμου.  Είναι κατασκευασμένες είτε με λεπτά φύλλα συνθετικών υλικών με βάση τον μόλυβδο ή με υλικά φιλικά προς το περιβάλλον, χωρίς τη χρήση μολύβδου. Οι ποδιές μας με ή χωρίς μόλυβδο προσφέρουν την ίδια αποτελεσματικότητα στην ακτινοπροστασία. Οι ποδιές χωρίς μόλυβδο έχουν σημαντικά χαμηλότερο βάρος.