Πόρτες Aκτινοπροστασίας

Ανοιγόμενες Πόρτες Ακτινοπροστασίας

Κατασκευαστικές λεπτομέρειες:

 • Μονόφυλλες ή δίφυλλες ανάλογα με το άνοιγμα της τοιχοποιίας
 • Κάσα αλουμινίου με θωράκιση ακτινοπροστασίας
 • Θυρόφυλλο πρεσαριστό πάχους 40 χιλιοστών
 • Περιμετρικό πλαίσιο από λευκή ξυλεία
 • Εσωτερική γέμιση του φύλλου με διάτρητη μοριοσανίδα
 • Αμφίπλευρη επένδυση με MDF πάχους 4 χιλιοστών
 • Θωράκιση ακτινοπροστασίας με ενιαίο φύλλο μολύβδου πάχους από 1mm-4mm καθ’ όλη την επιφάνεια της πόρτας
 • Τελική επιφάνεια με αμφίπλευρη επένδυση από φαινοπλαστικά φύλλα (HPL) πάχους 1,0 χιλιοστών
 • Ενίσχυση στη θέση της κλειδαριάς με λευκή ξυλεία
 • Περιμετρικό πλαίσιο αλουμινίου
 • Πόμολα και κλειδαριά
 • Ανάρτηση θυρόφυλλου σε ατσάλινους μεντεσέδες γαλλικού τύπου

Επιπλέον χαρακτηριστικά κατόπιν επιλογής:

 • Φάσες προστασίας αλουμινίου πλάτους 100 χιλιοστών (2 τεμάχια)
 • Φάσες προστασίας αλουμινίου πλάτους 300 χιλιοστών (2 τεμάχια)
 • Μηχανισμός επαναφοράς θυρόφυλλου
 • Μηχανισμός αυτόματης κίνησης θυρόφυλλου
 • Ειδικός Χρωματισμός Κάσας (RAL)

Συρόμενες Πόρτες Ακτινοπροστασίας

Κατασκευαστικές λεπτομέρειες:

 • Μονόφυλλες ή δίφυλλες ανάλογα με το άνοιγμα της τοιχοποιίας
 • Θυρόφυλλο πρεσσαριστό πάχους 40 χιλιοστών
 • Περιμετρικό πλαίσιο από λευκή ξυλεία
 • Εσωτερική γέμιση του φύλλου με διάτρητη μοριοσανίδα ή χαρτοκυψελη
 • Αμφίπλευρη επένδυση με MDF πάχους 4 χιλιοστών
 • Θωράκιση ακτινοπροστασίας με ενιαίο φύλλο μολύβδου πάχους από 1mm-4mm καθ’ όλη την επιφάνεια της πόρτας
 • Τελική επιφάνεια με αμφίπλευρη επένδυση από φαινοπλαστικά φύλλα (HPL) πάχους 1,0 χιλιοστών
 • Ενίσχυση στη θέση της χειρολαβής με λευκή ξυλεία
 • Πατούρα θυρόφυλλου ίσια
 • Περιμετρικό πλαίσιο αλουμινίου

Επιπλέον χαρακτηριστικά κατόπιν επιλογής:

 • Φάσες προστασίας αλουμινίου πλάτους 100 χιλιοστών (2 τεμάχια)
 • Φάσες προστασίας αλουμινίου πλάτους 300 χιλιοστών (2 τεμάχια)
 • Μηχανισμός αυτόματης ή χειροκίνητης κίνησης θυρόφυλλου
 • Ειδικός Χρωματισμός Κάσας (RAL)