Επικάλυψη Τοιχοποιίας με Πάνελ

Η τεχνολογία που εφαρμόζει η NIVACO για την θωράκιση ακτινοπροστασίας διακρίνεται σε δύο τύπους Πάνελ (Laminate και Unfinished), που εμπεριέχουν το μολύβι στο προαπαιτούμενο πάχος.

Laminate

Η εταιρεία κατασκευάζει Πάνελ Ακτινοπροστασίας διαστάσεων μέχρι 300cm Υψος και απο 50cm-100cm Πλάτος . Τα πάνελ είναι  κατασκευασμένα και εμπεριέχουν φύλλο μολύβδου προκαθορισμένου πάχους, επενδεδυμένο σε μοριοσανίδα επικαλυμμένη με μελαμίνη ή φορμάικα υψηλής αντοχής (scratch – proof laminate) λευκού χρώματος  ή χρώματος επιλογής του πελάτη .

Πλένεται, καθαρίζεται και απολυμαίνεται και δεν απαιτείται βάψιμο ή συντήρηση.

Η στήριξη σε υπάρχουσα κτιριακή υποδομή, γίνεται με ειδικό τρόπο ώστε  εξασφαλίζεται  αδιάλειπτα η  ακτινοπροστασία σε όλη την επιφάνεια και στις ενώσεις των πάνελ.  Επίσης εξασφαλίζεται στεγανοποίηση από την υγρασία,  και την επαφή με το τσιμέντο ή άλλα οικοδομικά υλικά.  Μεταξύ των πάνελ τοποθετείται ειδικό πλαστικό διακοσμητικό προφίλ ώστε να διασφαλίζεται η καλαίσθητη παρουσία των πάνελ στο χώρο.

Unfinished

Πάνελ Ακτινοπροστασίας σε διαστάσεις 120×60 (ΠxΥ) εκατοστών, είναι κατασκευασμένα από μόλυβδο καθορισμένου πάχους (1mm-4mm) με εκατέρωθεν επίστρωση μοριοσανίδας ή MDF.

Η συνέχεια της ακτινοπροστασίας στις ενώσεις των Πάνελ, εξασφαλίζεται με την τοποθέτηση λωρίδων μολύβδου πλάτους 3 εκατοστών στις ειδικά προκατασκευασμένες πατούρες. Η στήριξη στην υπάρχουσα κτιριακή υποδομή, γίνεται επάνω σε σκελετό ξηράς δόμησης. Για την δημιουργία της τελικής επιφάνειας, εφαρμόζεται κοινή ή πυράντοχη γυψοσανίδα.

Η μέθοδος κατασκευής και τοποθέτησης των Πάνελ Ακτινοπροστασίας προσφέρει σημαντικά πλεονεκτήματα:

  • Ο μόλυβδος δεν χάνει τις φυσικές και μηχανικές του ιδιότητες
  • Ο μόλυβδος δεν έρχεται σε επαφή του με τσιμέντο ή άλλα δομικά υλικά τα οποία ενδεχομένως να επηρεάζουν αρνητικά την παρεχόμενη προστασία με την πάροδο του χρόνου.
  • Αποφεύγεται το φαινόμενο «ροής» του μολύβδου όπου αλλοιώνεται το ισοπαχές του φύλλου και κατά συνέπεια η παρεχόμενη προστασία. Το φαινόμενο αυτό παρατηρείται σε κατασκευές όπου ο μόλυβδος στερεώνεται στον τοίχο με καρφιά ή βίδες. Για τον λόγο αυτό η συγκεκριμένη μέθοδος τείνει να εκλείψει παγκοσμίως.
  • Τέλεια εφαρμογή κατά την τοποθέτηση
  • Αξιοπιστία και αντοχή κατά την χρήση
  • Ευελιξία σε πιθανές μελλοντικές αλλαγές στον χώρο ανάλογα με τις ανάγκες (επέκταση – μεταφορά σε άλλο χώρο κ.λ.π.)